Животновъди и пчелари кандидатстват за помощ de minimis

0
109
От 11 дo 24 август животновъдите и пчеларите могат да кандидатства за финансова помощ по de minimis в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.
За фермерите е предвидена субсидия от 25.66 млн. лв. За средствата могат да кандидатстват стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.
Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 млн. лв. за 2020 г. Със средствата ще може да се покрият част от разходите за отглеждане на пчелни семейства, както и за възстановяване на загубите от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.
Допустимите за подпомагане стопани ще получат SMS за започването на приемите. Кратките съобщения ще бъдат изпратени от телефонен номер 180-080.