БИЗНЕС КЛУБ ЕООД
Булстат: BG 203 139 975 ISSN 2367-623X

София 1404, бул. България 51В, ет.6, офис С18
тел.: +359 885 526 170
email: office@business-club.bg

ЕКИП

Издател
БИЗНЕС КЛУБ ЕООД
Георги Найденов

e-mail: g.naydenov@business-club.bg

Търговски директор
Камелия Коцева
e-mail: k.kotseva@business-club.bg

Главен редактор
Явор Сидеров
e-mail: y.siderov@business-club.bg

Маркетинг мениджър
Мила Христова
e-mail: m.hristova@business-club.bg