История

Българска платформа Vendofin.com дигитализира процеса по продажба на обезпечения по лоши заеми като недвижими имоти, индустриално оборудване, автомобили. Тя е първата такава в Източна Европа и е създадена от екипа на „АМС България“, специализиран в работата с проблемни активи.

Идеята за платформата се заражда през 2017 г., когато компанията АМС България подписва договор с Австрийската държава за управление и продажба на значим портфейл от активи и вземания на Хета Асет Резолюшън в България. След анализ на възможните решения в областта на проблемните вземания в Европа и САЩ, се оказва, че те действат предимно като рекламни или информационни портали. Ясно проличава нуждата от централизирана онлайн платформа, която да улесни намирането на купувачи за голям брой активи и да ускори процеса по реализиране на сделка.

Така се стига до идеята за реализирането на онлайн аукциони, които да дадат възможност най-добрата оферта да спечели. Щом продавач и инвеститор срещнат своите цели и очаквания, сделката става факт.

Зад финтех платформата Vendofin стоят основните съдружници в АМС България – Николай Нешев, Ивелина Александрова и Валентин Савов. Софтуерната разработка е поверена на Принтек България, една от водещите ИТ фирми с разработки във финансовия сектор. След обстойни анализи на различните технологични решения IT екипът на АМС България, ръководен от Ангел Абаджиев, избира хостингът на платформата да бъде в центъра за данни на Microsoft Azure в Холандия, като по този начин бива осигурена висока степен на наличност и толерантност към повреди, както и цялостна защита на клиентските данни, висока производителност и бърз достъп от целия Европейски съюз и в частност България. Съответствието на платформата с регулаторните изисквания и GDPR е поверена на Савов и Партньори, а техният дългогодишен опит е гаранция за спокойствието на клиентите и техните данни.

Функционалност

Целта на Vendofin.com е да се събере на едно място това, което стои блокирано в балансите на банки и финансови институции, като се предложи бързина в продажбите и постигане на по-добри цени чрез аукциони.

Vendofin.com предоставя иновативен начин за продажба и покупка на активи и вземания чрез онлайн аукциони. Платформата стартира с пет типа активи, които ще се продават онлайн – имоти, превозни средства, тежки превозни средства, машини и оборудване, плавателни съдове.  Впоследствие се появят и седем типа вземания – просрочени заеми и заеми без просрочия, както на физически, така и на юридически лица, обезпечени и необезпечени вземания, включително и вземания по фактури.

Продавачи на активи и вземания могат да бъдат само юридически лица – банки и небанкови финансови институции, а като купувачи могат да се включат и физически лица.

Как работи?

Едно от предимствата на Vendofin е, че дава възможност на продавачите сами да определят минимална цена за продажба, стартова дата и час, типа аукцион, както и неговата продължителност. По този начин се осъществява пълен контрол върху процеса и се постига оптимална цена. Наддаването започва над минималната цена и купувачът с най-висока оферта печели. Продавачът може да определи и цена за директна покупка, при която може да се сключи сделка без аукцион – така се избягва наддаване с други участници.

Цялото интервю прочетете безплатно в новия брой на сп. Business Club ТУК