Търговията с биткойни след регистрация в НАП

0
59
Holding a bitcoin digital currency with laptop in background.
Лицата, предоставящи услуги за обмен на виртуални криптовалути като биткойн например, както и доставчиците на дигитални портфейли, ще трябва да се впишат новосъздадения регистър в Националната агенция по приходите (НАП). Таксата за това ще бъде 50 лв., реши Министерски съвет.
Създаването не регистъра цели да осветли сектора и да ограничи възможностите за изпиране на пари и финансирането на тероризъм. Виртуалните валути набраха голяма популярност през последните години, но и станаха разменна монета за купуването на нелегални стоки и услуги. Тъй като търговията с тях е анонимна, регулаторите потърсиха решение в затягането на контрола за доставчиците на услугите за търговия с тях.
Регулацията се наложи с приемането през 2018 г. на Пета директива относно борбата с изпирането на пари. В българската нормативна уредба тя намира място в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Определянето на такса от 50 лв. за вписване в новия регистър става с промяна на постановление за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.
„По този начин в кръга на задължените да прилагат предвидените в закона мерки бяха включени лицата, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги“, се казва в решението на МС.
Законът предвижда вписването в регистъра да се извършва при условия и ред, определени в наредба на министъра на финансите, като за това да се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Със средствата ще се обезпечи финансово поддържането на регистъра при минимални разходи за подлежащите на вписване лица, пише economic.bg.