Спечели ли ИТ браншът от COVID-19?

Стефан Николов е управляващ партньор на ITC Consult, която e първата изцяло консултантска IT компания в Пловдив. Мисията на ITC Consult е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Компанията предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да подпомага бизнеса, като ефективно оптимизира ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация, улеснявайки бизнес процесите.

0
0

Въздействието на пандемията от COVID-19 върху индустрията в световен мащаб се очаква да бъде дълготрайно и всеобхватно. Според някой източници след края на пандемията производителите ще запазят фокуса си върху възможностите за дистанционна дейност, което ще доведе до значителни инвестиции в решения за автоматизация и ИТ браншът ще процъфтява.

Но как изглеждат в момента нещата в България?

На пръв поглед настоящата ситуация се отразява позитивно на ИТ бранша – фирмите се опитват да преминат към онлайн вариант на работа, разработват се множество онлайн магазини и се залага на реклама в интернет. Но за да говорим за истинска дигитална трансформация на бизнеса, постигане на устойчивост и автоматизация са необходими много повече време и ресурси. Една голяма част от проектите, свързани с дигитална транформация и автоматизация на компаниите са замразени, заради непредвидимата ситуация в момента, заради финансовите затруднения, както и заради факта, че внедряването на такъв тип решения е пряко свързано с развитието и растежа на компаниите, а и не на последно място с участието на хора в екипите по внедряване.

Какво се наблюдава при клиентите?

Това, което забелязваме първоначално е, че клиентите ни забавиха изключително много темпото на работа, намалиха си производството, обемите на продажбите. Факторът, който доведе до това беше т.нар. „локдаун“ през март. Имаше забавяне на доставките, както от техните доставчици така и към техните клиенти, наблюдаваше се и забавяне в производството.

Основното, което се промени при повечето фирми е, че успяха през лятото да си възстановят обемите и начина на работа въпреки въведените мерки, които малко или много забавят процеса на работа. Направи ни впечатление, че се смениха логистичните модели. Например, дистрибуторски фирми, които доставяха стоките до клиентите си предпочетоха да изнесат този процес към спедиторските фирми. Много пагубно се отрази на фирми, които произвеждат стоки за крайни потребители, от типа на обувки и дрехи. Имахме случай с клиент, който затвори абсолютно всичките си магазини, тъй като те се намираха в молове. Тази ситуация спря паричните им потоци, но от друга страна доведе до бързото им ориентиране и насочване към онлайн търговията, която успя да спаси производството им, защото една производствена фирма ако няма пазар, няма защо да произвежда.

Тези две тенденции – пренасочване на логистичните процеси към спедиторските фирми и пренасочване на търговската дейност към онлайн среда са двете основни неща, които се случиха през този междинен период.

Кои са най-честите казуси, които решаваме сега?

Това, което забелязваме като казуси, които идват при нас е подобряването на автоматизацията на процесите, тоест съкращаване на стъпките, където е необходима човешка намеса и то с точно определени параметри. Например, финансов отдел, който въвежда някакъв тип документи като отразяване на плащания. При положение, че от пет човека се съкращават двама, веднага идва задача да се автоматизира процеса на плащания. Автоматизацията е ключ към правенето на тези често повтарящи се и неефективни дейности в по-добри.

Как се отразява настоящата ситуация на пазара на бизнес софтуера?

Бизнес софтуерните решения от клас ERP са пряко свързани с развитието и растежа на компаниите. В момента екипите в компаниите са намалени, обемите на работа и печалба – също. Това променя първоначалния стремеж за внедряване на такъв тип решения, измествайки го на заден план, заради неяснотата колко ще продължи настоящата ситуация и дали дадената компания ще успее да преодолее кризата и да възвърне предишните си обеми на работа.

Как помага бизнес софтуерът на компаниите, засегнати от COVID-19?

Когато светът е спрял би било неадекватно да кажем, че някакъв тип решение е способно да спаси на 100% дейността на компаниите. Въпреки това бизнесите, които преди кризата са внедрили такъв тип решения могат по-бързо да реорганизират част от процесите си и да не прекъсват дейността си напълно.

Наличието на базирани в облак решения позволява на бизнеса да продължи ежедневните операции с денонощен достъп до бизнес инструменти и функции, като екипите могат да си сътрудничат в една система и да имат достъп до данни в реално време с цел взимане на бързи и ефективни решения.

Статистиката сочи, че голям процент от компаниите вече са имали намерение да направят стъпки към дигиталната трансформация или са работили по такъва проекти преди COVID-19.  Пандемията замрази този тип проекти, но до голяма степен отвори очите на мениджърите на компаниите, които сега осъзнават оперативните слабости на компаниите, в които работят или управляват.  Тъй като съвременното работно място се променя в отговор на тези несигурни времена и мениджърите обмислят как могат да подобрят своя бизнес, ИТ браншът ще трябва да се адаптира и да намери начин бързо и с по-малко ресурси  да отговори на нуждите на клиентите.

Тук ще отбележа няколко тенденции, които се очаква да бъдат актуални в следващите години.

Преминаване към облачни решения

Сред най-важните предимства на облачните технологии e лесният отдалечен достъп до фирмените ресурси през всякаква интернет връзка, включително мобилна мрежа. Това обаче не е за сметка на сигурността – достъпът е криптиран, а данните са защитени. Облачните решения гарантират лесно управление на растежа – при увеличаване на работните места, преместване на офисите, разкриване на нови обекти, както и при закриването на такива. В тези случаи информационните системи на организацията не прекъсват своята работа, а също се спестяват и значителни разходи по преместване и поддръжка на скъпи съоражения. Както е видно в настоящата ситуация, предизвикана от COVID-19, компаниите, които използват облачни решения могат много по-бързо да реорганизират работата си и да преминат към дистанционен начин на работа. Това гарантира непрекъсваемост на услугите, защото облачната миграция позволява на екипът да работи от всякъде и по всяко време.

Управлението на взаимоотношенията с клиентите

След преминаването на пандемията търговците ще имат нелеката задача да се опитат да възстановят предишните обеми на продажбите. Ще бъде необходимо компаниите да изградят стратегия за управление на взаимоотношенията и взаимодействията с техните потенциални и настоящи клиенти. Това ще изисква поставянето на клиента и неговите потребности в центъра на фирмената дейност.

Тук има три ключови точки:

Подобряване на процеса по превръщането на потенциалните клиенти в реални

Преследването на голям брой потенциални клиенти неминуемо води до увеличаване на продажбите и печалбите. Но управлението на процеса по превръщане на потенциалния клиент в реален не може да бъде управляван ефективно без използването на технологични средства.

Подобряване на клиентското сегментиране

Успешният маркетинг до голяма степен зависи от натрупването на полезна информация за клиентите, която впоследствие да може да бъде използвана за маркетингови и търговски цели.

Подобрено обслужване на клиентите

Софтуерните решения включват достъп до централизирани данни за клиентите, техните покупки, както и цялата проведена с тях комуникация. Натрупването и правилното използване на тази информация може да доведе до повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Решения, базирани на данни

Днес няма значение колко данни събирате, ако не можете да извлечете бизнес ползите от тях. Необходими са инструменти, които дават възможност за анализ на данни в реално време, превръщайки ги в знание и инструмент за продажби.

С наличието на инструменти за анализ на данни в реално време, компаниите могат не само да следят постоянно продажбите, но и статистиката за потребителите, които проявяват интерес към продуктите, но поради някаква причина не ги купуват. По този начин всяка компания има възможност да получава навременна възможност за реакция – създаване на отстъпка, промоция, провеждане на маркетинг кампании и други.

Този тип решения биха могли да бъдат полезни не само при продажбите на продукти, но и на услуги. Добър пример за това са телекомите, където операторите могат да персонализират  офертите си спрямо потреблението на клиентите.

Днешната предизвикателна среда ни показа повече от всякога, че най-важното, за да задържим един клиент е да спечелим неговото доверие. С инструмент за бизнес анализ можете да спечелите доверието на клиентите си, както и тяхната лоялност, като им предложите конкретни продукти и услуги, които отговарят на нуждите им в този момент. С такъв тип инструмент компаниите могат да отговарят на най-важните за тях въпроси, разполагайки с актуална и точна бизнес информация с цел взимане на по-добри, по-бързи и ефективни решения.

„Вземи пълен контрол над бизнеса си“ е посланието, което отправяме към нашите клиенти и цел, към която се стремим. В настоящата ситуация това послание добива още повече смисъл и конкретност.