Разрешиха и многодневните трудови договори за сезонна работа в земеделието, заявки се правят и онлайн

0
183

Земеделски стопани и тютюнопроизводители вече могат да заявяват онлайн и новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114 а от Кодекса на труда) – за повече от един ден. Това съобщиха от изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Новата функционалност е добавена след надграждането на системата на Портала за предоставяне на образци на трудови договори.

Вече работи новият модул за електронна регистрация на т.нар. „многодневни“ трудови договори, които могат да бъдат сключвани за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, както и от тютюн, през периода на извънредното положение в страната.

Промяната беше въведена с мерките в Закона за извънредното положение и от 19 март земеделските стопани можеха да заявяват и по електронна поща данни, необходими за достъп до системата за еднодневни договори. С новата функционалност се позволява по време на извънредното положение предоставяне по електронен път на образци на трудови договори по чл. 114 а от Кодекса на труда за повече от един ден.

Според разпоредбите в ЗМДВИП договорите по новия образец могат да се сключват и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа. Ако бъдат сключени за повече от един ден, в тях трябва да бъде изрично вписан периодът на действието им.

Системата за предоставяне на еднодневни договори позволява на земеделските стопани да генерират такива онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното време на администрацията. За тяхно облекчение софтуерът генерира директно върху всеки следващ договор данните на наетите лица, които веднъж вече са вкарани в системата. Има и калкулатор, който генерира върху разписката – неразделна част от договора, дължимите данъци и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и възнаграждението, което то следва да получи след приспадането им.

Остава възможността за предоставяне по електронен път на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски.

Земеделските стопани, които фигурират в системата с актуални култури от 2019 г. и няма промяна във вида на обработваните култури, могат да продължат да използват системата както досега.