Проведе се обучителен лагер с цел развитие на Младежка банка- Ловеч

0
33

На 16 и 17 юли 2019 г. се проведе обучителен лагер с цел развитие на Младежка банка- Ловеч.
Участие в лагера взеха младежи от четири ловешки училища на възраст от 13 до 17 години. Целта на лагера беше провеждане на надграждащо обучение на младите хора, което да им даде знания и умения за писане, реализиране, оценка и мониторинг на младежките проекти, които Младежка банка – Ловеч финансира ежегодно. По време на лагера се проведе и процедура по оценка на младежки проекти, като до края на 2019 г. предстои да бъдат финансирани два младежки проекта.
Обучението се реализира в изпълнение на План за младежки дейности към Община Ловеч 2019 г.