По-достъпни условия за безлихвените заеми до 4500 лева

0
127

Търговските банки ще започнат да приемат заявления по новите правила в началото на следващата седмица. Това става ясно от съобщение на Българска банка за развитие (ББР).

Промените бяха приети близо два месеца и половина, откакто действа програмата, но по новите условия ще може да се кандидатства от 6 юли, тъй като трябва да се направят нужните юридически и технически промени от търговските банки.

Според новите критерии служителите, кандидатстващи за безлихвен заем, вече не е нужно да са в неплатен отпуск в момента на подаване на искането за кредит. Самоосигурените лица може да декларират 20% спад в доходите не само за първото, но и за следващи тримесечия от 2020 г., като сравнението е на годишна база за всеки период. Промени има и по отношение на осигурителните вноски – достатъчно е те да са декларирани за период от 6 месеца назад, като може да не са внесени.

До момента финансовите институции са одобрили общо 10 565 заявления за безлихвените кредити до 4500 лв. Данните по програмата за подпомагане на физически лица са към 29 юни и от тях става ясно, че спрямо миналата седмица одобрените са с 1000 повече. Още 1636 са обработващите се искания. Отказите са малко над 33%.

От съобщение на ББР става ясно, че средната стойност на заемите, които теглят хората, е малко над 4 150 лв. Две трети от исканията са от лица на трудов договор, а останалата част са на самоосигуряващи се.

От началото на програмата в средата на април са изплатени близо 44 млн. лв., уточняват от ББР. Общата ѝ стойност е 200 млн. лв. и тя ще действа до края на годината.

От ББР съобщават, че още една банка ще започне приема на заявления за кредитите – „Райфайзенбанк“.  Към момента по програмата работят „Алианц банк“, Банка ДСК, „Инвестбанк“, ОББ, „Първа инвестиционна банка“, „Пощенска банка“, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Българската банка за развитие припомня, че не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.