Отпада срокът за подаване на заявление за мярката 60 на 40

0
18

Досега фирмите можеха да кандидатстват до 21 април

Отпада крайният срок за фирмите в България да кандидатстват по мярката „60/40“, по която държавата ще изплаща 60% от осигурителния доход (брутната заплата) на работниците от засегнатите от коронавируса компании, както и осигуровките за тези 60%. Това става ясно от съобщение на Агенцията по заетостта.

Досега компаниите, искащи помощ от държавата по въпросната схема, можеха да кандидатстват за одобрение до 21 април 2020 г. Приемът на заявления обаче вече ще е без определен краен срок. Промяната е направена, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата „60/40“ при новите условия, според които от бюджета ще се изплащат и част от осигуровките на служителите.

Документи се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.