Основните задачи са свързани с модернизирнето на Столична община, връзката с бизнеса и дигиталната трансформация

Генчо Керезов е заместник кмет на София по дигитализация, иновациии и икономическо развитие. Започва професионалният си път от Алианц България, където работи по дигитализиране на мениджърските процеси и развитие на търговските канали. Бързо се издига по корпоративната стълбица и е изпратен на специализация по управление на риска в Италия. Присъединява се към екипът на Алианц в Мюнхен, за да работи по сделка с водеща европейска банка за ексклузивитет на застрахователния им бизнес в Централна и Източна Европа. След завръщането си в София основава собствена компания в сферата на дигиталните комуникации, маркетинг и брандинг. Включва се в екипът на Йорданка Фандъкова през септември 2020 като основните му задачи са модернизирането на Столична община, връзката с бизнеса и дигиталната трансформация на София. Има черен колан и републиканска титла по карате, свири на китара и редовно слуша подкасти на път между срещите си.

0
240

София е 14-ят по големина град в ЕС. Икономическото и дигитално развитие на градовете, и в частност големите градове, е сред приоритетите на Европейския съюз. Каква е ролята на големите градове и какви са предизвикателствата пред тях? 

През последните години ролята на големите градове за икономическото развитие на Европа  стремително нараства. До голяма степен градските райони са тези, които превръщат европейските политики в изпълнение на място и имат значителен принос за икономическия ръст на ЕС. В градовете са концентрирани големите проблеми, но те са и генератор на отговорните решения и двигател на иновациите. Прогнозите сочат, че в следващите няколко години броят на населението в големите градове в Европа ще се увеличи в пъти. Нарастващата урбанизация и интензивният технологичен прогрес повдигат нови въпроси и предизвикателства пред трендовете на градско развитие.

Като заместник-кмет на София няма как да не обърна внимание на това, че за да постигнем целите си и да отговорим на предизвикателствата  пред нас, като качество на въздуха, околна среда, енергийна ефективност, мобилност, социалното включване, иновации и образование, София се нуждае от отворен диалог с отговорния бизнес и максимално възползване от европейската солидарност. В рамките на новата реалност, която пандемията създаде, обсъждаме инвестиционна политика, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, и най-вече, иновации и ефективност на ресурсите, но и политика, ориентирана към резултатите….

Цялото интервю прочетете в БРОЙ 2021/06