Община Ловеч предупреди: Пазете пчелите, започват растителнозащитни и дезинфекционни дейности  

0
150

Общинска администрация в Ловеч уведомява населението, че започва провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Действията са във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 1. На 14.04.2020 г. на територията на Община Ловеч в:
 • с.Баховица – м.“Тасладжа“, м.“Корудере“
 • с.Горан – ул.“Марица“ до №1 и до №8, и ул.“Чучура“ № 1
 • с.Дойренци – западна част на селото до площад „Весела поляна“
 • с.Изворче – местност „Гьоловете“
 • с.Малиново – между ул.“Любен Каравелов“ и ул. „Ал.Стамболийски“ зад Здравната служба
 • с.Стефаново – ул.“Церът“, ул.“Селищен дол“, ул.“Пею Яворов“ и ул.“Шарбанци“
 • с.Дъбрава – ул.“Шести септември“ и ул.“Последна грижа“
 • с.Слатина – ул.“Г.С.Раковски“ №1 и ул.“Св.Климент Охридски“ № 30
 • с.Соколово – успоредно по дерето на ул.“Трифон Кунев“
 • с.Чавдарци – извори в селото

ще се извърши ларвицидна обработка против комари. Третирането ще се извърши с препарат / биоцид –Димилин 2 ГР. Разходна норма: чисти води – 125 гр./ 1 дка, замърсени води – 250гр./1 дка.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:N-//(4-хлорфенил)амино/карбонил/ – 2,6 –дифлуорбензамид – 2,0g/100g, CAS № 35367-38-5, ES № 252–529-3;

Разрешение за предоставяне на пазара: 0573-6/24.02.2020 г.

Препаратът е закупен от Пест Контрол Продукти ЕООД.

2. На 16.04.2020 г. на територията на Община Ловеч в:

 • с. Абланица
 • с. Дъбрава
 • с. Казачево
 • с. Лешница
 • с. Малиново
 • с. Прелом
 • с. Скобелево
 • с. Соколово
 • с. Стефаново
 • с. Радювене
 • с. Смочан
 • с. Пресяка
 • с. Гостиня
 • с.Българене
 • с.Изворче
 • с.Сливек
 • с.Хлевене

ще се извърши обработка против кърлежи /дезакаризация / и бълхи. Третирането ще се осъществи с препарат / биоцид – Айкън 10 КС. Разходна норма 20 мл./ 1 дка. Карантинен срок 24 часа.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Ламбда цихалотрин – 9,71g / 100 g, CAS № 914565 – 08 – 6, ES № 415 – 130 – 7;

Разрешение за предоставяне на пазара: 1948-2/14.10.2016 г.

Препаратът е закупен от Синджента България ЕООД.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Мария Вълова, тел.: 0887585908. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.