Общи условия

Интернет страница WWW.BUSINESS-CLUB.BG е интернет страница е собственост на „БИЗНЕС КЛУБ“ ООД.

 
Авторски права

Правата на материали, включени в тази страница, включително и на снимки и видео, графики, картини, рисунки, текстове, на предлаганите услуги и на всички файлове в тази страница, принадлежат на „БИЗНЕС КЛУБ“ ООД. Материалите включени в страницата не могат да бъдат копирани или предлагани публично или използвани по какъвто и да е начин, освен с изричното писмено разрешение на „БИЗНЕС КЛУБ“ ООД

Търговски марки

Tърговските марки Business-Club, Business Club, Бизнес клуб принадлежат на „БИЗНЕС КЛУБ“ ООД.

Условия за ползване на страницата

1. Обобщение
Настоящото споразумение при общи условия за ползване („Споразумение“) е сключено от и между „БИЗНЕС КЛУБ“ ООД (регистрирано и вписано в Търговски регистър с ЕИК/БУЛСТАТ: ________________ при Агенцията по вписванията на Република България), накратко “Business CLub” и от Вас, и влиза в сила сила от датата на използване на този Сайт (“Сайт”), или датата на електронно приемане. Настоящото споразумение определя общите условия за използването на Сайта, продуктите и услугите, закупени или достъпни чрез този Сайт (индивидуално и колективно – „Услугите“). Споразумения за услуги и допълнителни политики се прилагат за някои услуги и представляват допълнение към настоящото споразумение (без да го заместват). В случай на противоречие между разпоредбите на Споразумението за услуги и разпоредбите на настоящото споразумение, разпоредбите на приложимото Споразумение за услуги ще вземат превез.
Термините „Ние”, „Нас” или „Нашите” се отнасят до “ Business CLub ”. Термините „Вие“, „Вашият“, „Потребител“ или „Клиент“ се отнасят до всяко физическо или юридическо лице, което приема това Споразумение, има достъп до Вашата сметка или използва Услугите. Нищо в настоящото споразумение не се счита за действие по предоставяне на права или ползи на трети страни.

2.Промяна по споразумението, сайта, или услугите

BusinessCLub.bg може по свое усмотрение да промени или модифицира настоящото Споразумение, както и всички политики или споразумения, които са включени тук, по всяко време. Въведените промени или изменения влизат в сила веднага след публикуването им на този Сайт. Използването от Ваша страна на този Сайт или Услугите след извършване на такива промени се счита за приемане на настоящото споразумение като последно преразгледано. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с настоящото Споразумение като последно преразгледано, не използвайте (или продължете да използвате) този Сайт или Услугите.

BusinessClub.bg ще следва политика да ви уведомява за промени по настоящото споразумение по имейл. Ето защо е много важно да поддържате актуална текущата си информация в клиентския си профил („Профил“). BusinessClub.bg не поема отговорност и не носи отговорност за невъзможността да получите уведомление по имейл, ако такава грешка е резултат от неточен имейл адрес.
В допълнение, BusinessClub.bg може да прекрати използването от Ваша страна на Услуги за всяко нарушение или при неспазване от Ваша страна на някое от условията на това Споразумение.

BUSINESSCLUB.BG ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯ, ЗАМЕНЯ ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВА ВСЯКА ОТ УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ – ЦЕНИ И ТАКСИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

3.Авторство и авторски права

С използването на този Сайт или Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че сте:

 1. Можете да сключвате правно обвързващи договори съгласно приложимото право
 2. Не е забранено да заплащате/получавате услуги, съгласно законите на Република България или в условията на друга приложима юрисдикция.

Посетителят/потребителят на страницата и на услугите на BusinessClub.bg, предоставя съгласието си при следните условия за ползване, които важат за съдържанието на страницата, картините, графиките, снимките и на архива, който се включва в интернет страницата, вследствие на което той е длъжен да прочете внимателно условията преди посещението и ползването на услугите и на съдържанието на BusinessClub.bg. При несъгласие е длъжен да не използва услугите и съдържанието на BusinessClub.bg.

Посетителят /потребителят би трябвало да проверява съдържанието на конкретните страници за евентуални промени. Правата за променяне на условията са запазени. Всяка промяна ще се публикува. Посетителят /потребителят отговаря за всяко ползване <под всяко потребителско име и парола> и би трябвало винаги да спазва условията. Посетителят /потребителят отговаря за запазването в тайна на различните пароли, които използва.

4. Потребителски профил

За да получите достъп до някои от функциите на този Сайт или да използвате някои от Услугите, ще трябва да създадете Профил. Вие заявявате и гарантирате на BusinessClub.bg, че цялата информация, която изпращате, когато създавате профила си, е точна, актуална и пълна и че ще поддържате точна, актуална и пълна информация за профила си. Ако BusinessClub.bg има основание да смята, че информацията в профила Ви е невярна, неточна, остаряла или непълна, BusinessClub.bg си запазва правото по свое усмотрение да прекрати или прекрати профила Ви. Вие сте единствено отговорни за дейността, която се случва в профила Ви, независимо дали сте оторизирана от вас или не, и трябва да пазите информацията за профила си защитена, включително без ограничение на вашия клиентски номер / потребителско име, парола и начин(и) за плащане.

От съображения за сигурност BusinessClub.bg препоръчва да променяте паролата си поне веднъж на всеки шест (6) месеца за всеки профил. Трябва незабавно да уведомите Playboy.bg за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на профила Ви. BusinessClub.bg няма да носи отговорност за загуби, които понясате вследствие на неоторизирано използване на профила Ви. Вие обаче може да носите отговорност за всяка загуба, която BusinessClub.bg или други лица понесе, причинени от Вашия профил, независимо дали са причинени от Вас, от упълномощено лице или от неупълномощено лице.

5. Общи правила за поведение

Вие потвърждавате и приемате, че:
(1) Използването на този Сайт и Услугите, включително съдържанието, което изпращате, ще се съобразява с настоящото Споразумение, всяко приложимо Споразумение за услуги или политика, които могат да се отнасят до вашите Услуги, както и с всички приложими местни, държавни, национални и международни закони, правила и регламенти.
(2) Вие няма да събирате или съхранявате (или да позволите на никой друг да събира или съхранява) каквото и да е потребителско съдържание (както е определено по-долу) или каквато и да е непублична или лична информация за друг потребител или друго лице, или организация, без изричното им предварително съгласие в писмен вид.
(3) Вие няма да използвате този Сайт или Услугите по начин (определен от BusinessClub.bg по свое усмотрение), който:

 • представлява незаконна или насърчава или насърчава незаконна дейност; или
 • насърчава, насърчава или участва в детска порнография или експлоатация на деца; или
 • насърчава, насърчава или участва в тероризъм, насилие срещу хора, животни или собственост; или
 • Популяризира, насърчава или включва спам или други нежелани електронни съобщения, мрежови хакерства или крекинг; или
 • нарушава Закона за защита на потребителите или подобно законодателство, или насърчава и участва в продажбата или разпространението на лекарствени продукти без валидна рецепта;
 • Насърчава или улеснява проституцията и / или трафика на хора; или
 • нарушава правата на интелектуална собственост на друг потребител или друго лице или организация; или
 • нарушава правата на неприкосновеност на личния живот или публичност на друг потребител или друго лице или юридическо лице или нарушава задължението за поверителност, което дължите на друг потребител или друго лице или организация; или
 • пречи на работата на този Сайт или на услугите, намерени на този Сайт;
 • съдържа или инсталира вируси, червеи, грешки, троянски коне или друг код, файлове или програми, предназначени за или способни да нарушават, увреждат или ограничават функционалността на всеки софтуер или хардуер; или
 • съдържа фалшив или измамна информация, или необосновани или сравнителни претенции към BusinessClub.bg.

(4) Вие няма да копирате или разпространявате на какъвто и да е носител, каквато и да е част от този Сайт или Услугите, освен ако изрично не е разрешено от BusinessClub.bg.
(5) Вие няма да променяте или променяте нито една част от този Сайт или Услугите, намерени на този Сайт или някой от свързаните с него технологии.
(6) Няма да имате достъп до съдържанието на BusinessClub.bg (както е дефинирано по-долу) или Потребителско съдържание чрез каквато и да е технология или средства, различни от самия Сайта, или както може да определи BusinessClub.bg.
(7) Вие се съгласявате да архивирате цялото си потребителско съдържание, така че да имате достъп и да го използвате, когато е необходимо. BusinessClub.bg не гарантира, че архивира съдържанието ви. С приемането на настоящите условия, се съгласявате на свой риск да разполагате и администрирате с Вашето потребителско съдържание.
(8) Вие няма да препродавате или предоставяте с търговска цел Услугите, предоставяни от нас, без изричното предварително писмено съгласие на BusinessClub.bg.
(9) Вие няма да заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функционалности на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт (включително, без ограничение, тези функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на съдържанието или потребителското съдържание на BusinessClub.bg). Съгласявате се, че няма да налагате ограничения върху използването на този Сайт или на услугите, намерени на този Сайт, да видоизменяте с лоша умисъл съдържанието след ползване на нашите Услуги.
(10) При нужда, Вие се съгласявате да предоставите документ за самоличност, издаден от правителството, и / или официално издадена от държавата, от която произхождате и на която сте законен гражданин.
(11) Вие приемате, че BusinessClub.bg може от време на време да Ви се обажда във връзка с вашия Профил, като за целите на всяко такова обаждане, Вие може да бъдете обект на записване на обаждания. С настоящото Споразумение давате съгласието си, при спазване на всички приложими закони и нашите ограничения и задължения по него, включително, когато е допустимо, да се записват всички такива обаждания. В допълнение, признавате и се съгласявате, че до степента, разрешена от приложимото право, всеки такъв запис (и) може да бъде представен като доказателство във всяко съдебно производство, в което BusinessClub.bg е страна. Чрез предоставяне на телефонен или мобилен номер, Вие се съгласявате да получавате маркетингови телефонни обаждания от или от името на Playboy.bg, които могат да бъдат инициирани от автоматична система за телефонно набиране и / или да използвате изкуствен или предварително записан глас. Вие разбирате, че даването на съгласие не е услоВие за закупуване на каквато и да е стока или услуга от BusinessClub.bg. По същия начин, чрез предоставяне на мобилния си номер, Вие се съгласявате да получавате маркетингови текстови съобщения от или от името на BusinessClub.bg, които могат да бъдат изпратени чрез автоматична система за телефонно набиране. Вие разбирате, че даването на съгласие не е условие за закупуване на каквато и да е стока или услуга от BusinessClub.bg.

6. Потребителско съдържание

Някои от функциите на този Сайт или Услугите, включително Услугите, споделяни с BusinessClub.bg, могат да позволяват на потребителите да преглеждат,публикуват, споделят, съхраняват или управляват (а) идеи, мнения, препоръки или съвети чрез публикации съдържание, подадено във връзка с конкурс, отзиви за продукти или препоръки, или снимки, които да бъдат включени в събитие или дейност в социалните медии („Потребителски подавания“), или (б) литературно, художествено, музикалноq или друго съдържание, включително, но не ограничени до снимки и видеоклипове (заедно с Потребителски материали („Потребителско съдържание“). Цялото съдържание, изпратено чрез профила Ви, се счита за потребителско съдържание. С публикуването на Потребителско съдържание на този Сайт или чрез Услугите, Вие заявявате и гарантирате на BusinessClub.bg, че (1) имате всички необходими права за разпространение на Потребителско съдържание чрез този Сайт или чрез Услугите, защото сте автор на Потребителското съдържание и имате право да разпространявате същото, или защото имате съответните права за разпространение, лицензи, съгласия и / или разрешения за използване, в писмен вид, от носителите на авторските права или от други собственици на Потребителското съдържание, както и че (2) Потребителското съдържание, което качвате, не нарушава правата на трета страна. Вие сте изцяло отговорни за всяко и цялото ви Потребителско съдържание или Потребителско съдържание, което е подадено чрез вашия Профил, както и за последиците и изискванията за разпространяването му.

Потребителски заявки

Вие приемате и се съгласявате, че вашите Потребителски заявки /под формата на изпратено съдържание/ са изцяло доброволни. С изпращането им, не установявате връзка от поверителен характер и не задължавате BusinessClub.bg да третира съдържанието като такова с поверителен характер. BusinessClub.bg няма задължение, изрично или косвено, да обработва или използва Вашите съдържанието, изпратено през вашите Потребителски заявки и не дължи никаква компенсация на Вас или на някой друг, за умишлено или неволно използване на Вашите потребителски материали. С настоящето споразумение се съгласявате, че BusinessClub.bg може да работи по същото или подобно съдържание, и може вече да знае за такова съдържание от други източници, или самостоятелно да разработи това (или подобно) съдържание.
BusinessClub.bg притежава изключителни права (включително всички права върху интелектуална собственост и други права на собственост) върху съдържанието, публикувано на този Сайт.

7. Наличност на сайта/ услугите

При спазване на правилата и условията на настоящото споразумение и другите ни политики и процедури, ние ще направим всички усилия да предоставим този Сайт и Услугите на двадесет и четири (24) часа на ден, седем (7) дни в седмицата. Вие приемате и се съгласявате, че от време на време този Сайт може да бъде недостъпен или неизползваем по някаква причина, включително, но не само поради неизправности в оборудването; периодична поддръжка, ремонти или замени, които ние предприемаме от време на време; по причини извън нашия контрол или които не са разумно предвидими, включително, но не само – прекъсване или повреда на телекомуникационни или цифрови предавателни връзки, враждебни мрежови атаки, претоварване на мрежата или други повреди.

В случай, че която и да е Услуга, която предлагаме, предстои да бъде преустановена, ние ще се опитаме да ви уведомим тридесет или повече дни преди датата на случване. Ваша отговорност е да предприемете всички необходими стъпки, за да замените Услугата, като мигрирате към нова Услуга преди датата на изтичане на срока на валидност, или като напълно престанете да разчитате на споменатата услуга преди това.

8. Такси, транзакции и плащания

Вие се съгласявате, че вашият начин на плащане може да бъде таксуван от един от нашите свързани лица. Транзакцията ви ще бъде обработена от “БИЗНЕС КЛУБ” ООД

8.1. Общи условия, включително автоматични условия за подновяване

Задължение за плащане по време на поръчката – невъзстановимо.
Вие се съгласявате да заплатите всички дължими суми за Услугите в момента, в който ги поръчате. Всички суми са невъзстановими, освен ако не е посочено друго в Политиката за възстановяване.

Промени в цените
BusinessClub.bg си запазва правото да променя цените и таксите си по всяко време. Промените ще бъдат публикувани онлайн на този Сайт и влизат в сила незабавно, без да е необходимо Вие да бъдете допълнително известени. Ако сте закупили или получили Услуги за период от месеци или години, промените в цените и таксите ще влязат в дейстВие, със срок от датата на подновяване, както е описано по-долу.

Видове плащане
Освен ако не е забранено в някое конкретно споразумение, можете да заплатите за Услуги, като използвате някой от следните „Начини на плащане“: (1) валидна кредитна карта; (2) електронно плащане от Вашата лична или търговска сметка; (3) MyPOS, (4) Вариант за международно плащане (както е дефиниран по-долу) или (5) чрез кредитни своя кредитен баланс, ако е приложимо (и както е определено по-долу), всеки от които начини се води „Метод на плащане“. Функцията „Експресна поръчка“ автоматично поставя поръчка за съответната Услуга и таксува основния начин на плащане във вашия профил. Потвърждението на тази поръчка ще бъде изпратено на имейл адреса във файла за профила Ви. Трябва да сте избрали валиден метод на плащане, ако имате активни услуги в профила си. Освен това приемате, че местоположението за обработката на плащанията Ви може да се промени по някаква причина, включително във вида на избрания начин на плащане, избраната валута или промените или актуализациите, направени в начина ви на плащане.

Възстановяване на суми
Вие се съгласявате, че при възстановяване на суми по вашия Метод на плащане, издаването на Получаване на възстановяването на BusinessClub.bg е само потвърждение, че BusinessClub.bg е изпратило възстановената сума, начислена към момента на първоначалната продажба, и че BusinessClub.bg няма контрол върху това кога се възстановява ще бъде отразена сумата в наличния баланс на съответния метода на плащане. Вие разбирате и се съгласявате, че доставчикът на плащания и / или отделната банка издател, асоциирани с Вашия начин на плащане, установяват и регулират сроковете за осчетоводяване на възстановяването и че тези периоди за осчетоводяване на възстановяването могат да варират от пет (5) работни дни до пълния период / цикъл на фактуриране, или по-дълго.

В случай на възстановяване на вашия Метод на плащане и доставчикът на платежни услуги, платежният процесор или отделната банка издател, асоцииран с вашия Метод на плащане, налага ограничения на възстановяванията, включително, но не само, ограничения относно времето на възстановяване или номера на разрешените суми за възстановяване. В този случай, BusinessClub.bg си запазва правото да разпореди възстановяването

 1. Под формата на кредит в магазина;
 2. Чрез издаване на последваща проверка, която ще бъде изпратена на пощенския адрес във файла за Вашата сметка;
 3. В някои юрисдикции, като банков превод, когато платецът не може да върне обратно на платежния метод. BusinessClub.bg също има право да предложи кредит в магазина за клиенти, които търсят възстановявания, дори ако няма ограничения за възстановяванията, наложени от Метода на плащане.

Месечна дата на фактуриране.
В случай, че бивате таксувани месечно, месечната Ви дата за фактуриране ще се базира на датата на месеца, през който сте закупили Услугите.

Условия за автоматично подновяване.
Освен в случаите, когато това се изисква от приложимото право, BusinessClub.bg не запазва хартиени копия или електронни версии на платежни нареждания, формуляри и / или подписан съгласия, отнасящи се до използването на нашите услуги за автоматично подновяване, и следователно не можем да предоставим никакви такъв документ при поискване. Можете да прегледате или промените настройките си за автоматично подновяване по всяко време, като влезете в профила си в BusinessClub.bg.

Ако по някаква причина BusinessClub.bg не може да Ви таксува според вашия Метод на плащане за цялата дължима сума или ако BusinessClub.bg получи уведомление за възстановяване на плащане, отмяна, спор за плащане или начислена неустойка за такса, която преди това е таксувана според нашия Начин на плащане, Вие се съгласявате че BusinessClub.bg може да преследва всички налични законни средства за защита, за да получи плащане, включително, но не само, незабавно прекратяване, без предизвестие до Вас, за имена Услуги, регистрирани или подновени от Ваше име.

BusinessClub.bg също си запазва правото да ви начислява разумни “административни” такси за

 1. Произхождащи задачи извън нормалния обхват на своите услуги,
 2. Допълнително време и / или разходи, които могат да възникнат при предоставянето на услугите и /
 3. Вашето неспазване на това Споразумение (както е определено от BusinessClub.bg по своя преценка и абсолютна преценка.) Типичните сценарии за административни такси или такси за обработка включват, но не се ограничават до (1) въпроси, свързани с обслужването на клиенти, които изискват допълнително лично време или внимание; (2) спорове, които изискват счетоводни или правни услуги, независимо дали са извършени от персонала на BusinessClub.bg или от външни фирми, ангажирани от BusinessClub.bg; (3) възстановяване на всички разходи и такси, включително разходите за Услугите, направени от BusinessClub.bg като резултати от плащания или други платежни спорове, подадени от Вас, Вашата банка или обслужващо звено според Метода на плащане. Тези административни такси или такси за обработка ще бъдат таксувани според Метода на плащане, който е фиксиран за Вас с BusinessClub.bg.

BusinessClub.bg може да предложи ценообразуване на ниво продукт в различни валути. Транзакцията ще бъде обработена в избраната валута, а цената, показана по време на процеса на плащане, ще бъде действителната сума, подадена за плащане. За някои методи на плащане издателят на платежния Ви метод може да ви начисли такса за чуждестранна транзакция или друга такса, която може да бъде добавена към крайната сума, която се показва в банковото Ви извлечение или като отделна сума. Моля, проверете при издателя на платежния си метод за подробности. Освен това, независимо от избраната валута, Вие потвърждавате и приемате, че може да бъдете таксувани с данък върху добавената стойност („ДДС“) или други локализирани такси и / или данъци, въз основа на вашата банка и / или страната, посочена в адреса Ви за фактуриране

9. Политика за предоставяне на съдържание без СПАМ (SPAM)

Ние не толерираме предаването на спам. Проследяваме целия трафик към и от нашите уеб сървъри за индикации за спам. Клиентите, за които се подозира, че използват нашите продукти и услуги с цел изпращане на спам, се проучват напълно. Ако установим, че има проблем със спама, ще предприемем съответните действия, за да разрешим ситуацията.

Дефинираме спама като изпращане на нежелани търговски имейли (UCE), нежелани имейл съобщения (UBE) или нежелани факсимилни съобщения (факс), което е имейл или факс, изпратени до получатели като реклама или по друг начин, без първо да получи предварително потвърдено съгласие за получаване на комуникации. Това може да включва, но не се ограничава до следното:

(1) Имейл съобщения
(2) Windows системни съобщения
(3) Изскачащи съобщения (известни още като „рекламни“ или „шпионски“ съобщения)
(4) Незабавни съобщения (чрез Facebook Messenger, Viber, WeChat или други програми за незабавни съобщения)
(5) Онлайн реклами за чат стаи
(6) Факсимилни искания
(7) Текст / SMS съобщения

Ние няма да позволим нашите сървъри и услуги да се използват за целите, описани по-горе. За да използвате нашите продукти и услуги, трябва не само да спазвате всички приложими закони и разпоредби, но също така трябва да спазвате тази политика без спам. Търговските реклами и / или електронните съобщения или факсовете могат да се изпращат само до получатели, които са „избрали“ да получават съобщения. Те трябва да включват легитимен адрес за обратна връзка и адрес за отговор, физическия адрес на изпращача и метод за изключване в долния колонтитул на имейла или факса. При поискване от нас може да се изисква убедително доказателство за включване в имейл адрес или номер на факс.

Ако определим въпросния профил, продукти или услуги, които се използват във връзка със спам, можем да пренасочим, да прекратим или анулираме всеки профил или други приложими продукти или услуги. В такъв случай, по време на нашия избор, може да изискаме от вас да ни отговорите по електронната поща, като посочите, че ще престанете да изпращате спам и / или спамът, изпратен от Ваше име, и да изискате да бъде платена невъзстановима такса за повторно активиране преди Сайта , пощенските кутии и / или услугите се активират отново.

Насърчаваме всички клиенти и получатели на имейли, генерирани от нашите продукти и услуги, да съобщават за предполагаем спам.

10. Търговски марки и авторско право

BusinessClub.bg подкрепя защитата на интелектуалната собственост. Ако искате да подадете (1) иск за търговска марка за нарушение на марка, на която притежавате валидна, регистрирана търговска марка или марка за услуги, или (2) искане за авторски права за материали, за които притежавате авторското право, моля, вижте нашата Политика за нарушаване на авторските права, посочена по-горе и достъпна тук.

11. Връзки със сайтове и трети страни

Този Сайт и услугите, намерени на този Сайт, могат да съдържат връзки към Сайтове на трети страни, които не са собственост или се контролират от BusinessClub.bg. BusinessClub.bg не поема отговорност за съдържанието, реда и условията, политиките за поверителност или практиките на Сайтове на трети страни. Освен това BusinessClub.bg не цензурира и не редактира съдържанието на Сайтове на трети страни. Използвайки този Сайт или Услугите, намерени на този Сайт, Вие изрично освобождавате BusinessClub.bg от всякаква отговорност, произтичаща от използването на Сайт на трета страна. BusinessClub.bg Ви насърчава да бъдете наясно и да отчитате, когато напускате този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, както и да прегледате условията, политиките за поверителност и други документи за управление на всеки друг Сайт, които можете да посетите.

12. Отказ от представителство и гаранции

Вие изрично признавате и се съгласявате, че използването на този Сайт и услугите, открити на този Сайт, е на ваш собствен риск и че този Сайт и услугите, намерени на този Сайт, се предоставят „както са“, „както са налични“ и „с всички неизправности “. BusinessClub.bg, неговите собственици, директори, служители, представители и всички доставчици на услуги от трета страна отхвърлят всякакви гаранции, законови, изрични или подразбиращи се, включително, но не само – подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. BusinessClub.bg, неговите собственици, директори, служители и представители, не декларират и не дават никакви гаранции относно (1) точността, пълнотата или съдържанието на този Сайт, (2) точността, пълнотата или съдържанието на свързаните Сайтове (чрез хипервръзки, банер рекламиране или по друг начин) на този Сайт и / или (3) услугите, намерени на този Сайт или на Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или по друг начин) към този Сайт, и не поемат задължения или отговорност за същото.

В допълнение, Вие изрично признавате и приемате, че никоя устна или писмена информация или съвет, предоставени от BusinessClub.bg, неговите служители, директори, или представители (включително, без ограничение, неговия център за обаждания или агенти за обслужване на клиенти) и доставчици на услуги от трета страна (1) не представляват юридически или финансови съвети или (2) не съставляват гаранция от всякакъв вид по отношение на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт, и потребителите не трябва да разчитат на такава информация или съвет.

Горепосоченият отказ от представителство и гаранции се прилага в пълната степен, позволена от закона, и ще остане в сила при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт.

13. Ограничение на отговорността

В никакъв случай BusinessClub.bg, неговите собственици, служители, директори, представители, агенти и всички доставчици на услуги на трети лица, не носят отговорност пред Вас или друго лице за преки, непреки, случайни, специални, наказателни или последващи вреди, включително всички, които могат да произтекат от (1) точността, пълнотата или съдържанието на този Сайт, (2) точността, пълнотата или съдържанието на всички Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или по друг начин) към този Сайт, (3) услуги, предлагани на този Сайт или Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или по друг начин) към този Сайт, (4) телесна повреда или имуществена вреда от всякакъв характер, (5) поведение от трето лице от всякакъв характер, (6) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите сървъри и / или всяко съдържание, лична информация, финансова информация или друга информация и данни, съхранени в него, (7) всяко прекъсване или прекратяване на услуги към или от този Сайт или Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или друго) на този Сайт, (8) вируси, червеи, грешки, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предадени към или от този Сайт или Сайтове, свързани (чрез хипервръзки, банерна реклама или друго) Сайт, (9) всяко потребителско съдържание или съдържание, което е клеветническо, представлява тормоз, злоупотребяващо, вредно за малолетни или защитени групи, порнографско, „x-rated“, нецензурно или по друг начин нежелано и / или причиняващо (10) загуба или повреда всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на този Сайт или на услугите, намерени на този Сайт, независимо дали е въз основа на гаранция, договор, непозволено увреждане или каквато и да е друга правна основа или теория, без значение дали BusinessClub.bg е бил уведомен за възможността за такива щети.

В допълнение, Вие изрично признавате и се съгласявате, че общото задължение на BusinessClub.bg в никакъв случай не може да надвишава 1000.00 /хиляда/ лева.

Гореспоменатото ограничение на отговорността се прилага в максималната степен, позволена от закона, и остава в сила при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт.

Вие се съгласявате да опазвате доброто име, защитавате, отнасяте с уважение и с грижата на добър стопанин към BusinessClub.bg и неговите служители, директори, представители, агенти и доставчици на услуги от трети страни. В дейността си се ангажирате тя да не води за BusinessClub.bg до искове, непредявени искания, разходи, разходи, загуби, задължения и щети от всякакъв вид и характер (включително и без ограничение, до неразумни правни такси), наложени или направени от BusinessClub.bg, пряко или косвено, произтичащи от (1) използването и достъпа до този Сайт или услугите, намерени на този Сайт; (2) Ваше нарушение на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на политиките или споразуменията, които са включени тук; и / или (3) нарушаването на правото на трета страна, включително, без ограничение, всяка интелектуална собственост или друго право на собственост. Задълженията за обезщетяване по този раздел ще продължат да съществуват при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този Сайт или услугите, намерени на този Сайт.

14. Бенефициенти и трети страни

Нищо в настоящото споразумение не се счита за предоставяне на права или ползи на трети страни.

15. Заглавия и подзаглавия; делимост

Заглавията и подзаглавията на настоящите Общи условия са само за удобство и улеснение за справка и не се използват по никакъв начин за тълкуване на съгласието на страните. Всяка глава и част в настоящите Общи условия може да се тълкува за всички цели като отделен и независим договор или споразумение. Ако компетентен съд постанови, че която и да е разпоредба (или част от разпоредба) от това Споразумение е незаконна, невалидна или по друг начин неприложима, останалите разпоредби (или части от разпоредбите) на това Споразумение няма да бъдат засегнати от това да бъдат валидни и приложими в пълната степен, разрешена от закона.

16. Правни и допълнителни условия

Горепосочените условия за ползване на BusinessClub.bg, както и всяка промяна или смяна, се допълват от Българското законодателство, Законодателството на Европейския съюз и Международните норми. Всяка промяна на горепосочените условия, освен от BusinessClub.bg, е незаконна, не важи автоматично и отпада, без да влияе на останалите условия. Настоящото е общо споразумение между BusinessClub.bg и Вас. Никоя промяна на условията не се взема предвид и не е част от това споразумение, ако не е в писмен вид и допълнително прибавена към настоящите Общи условия. Ползването от Вас на Услуги, или продукти, предоставени в Сайта след промени в Общите условия се счита за съгласие с тези промени.

Последна редакция: 25 ноември, 2019 г.
Утвърдил: Георги Найденов (Управител)