Нова антикризисна мярка: 610 лв. за наемане на безработни

0
381

От 1 юли работодателите могат да кандидатстват по нова антикризисна мярка „Заетост с теб“, с която да  наемат регистрирани в бюрата по труда безработни за период от три месеца, за които ще получават 610 лв. – минималната работна заплата за страната, както и дължимите осигуровки. Мярката ще бъде финансирана отчасти с европари през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Бюджетът по програмата за наемане на безработни е 160 млн. лв., като от тях 50 млн. лв. са само за туризма – за секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност“. 85% от финансирането е чрез средства от Европейския социален фонд, а останалите 15% – национално съфинансиране. Кандидатстването по мярката започва в 14 ч. на 1 юли, заяви социалният министър Деница Сачева.

Бюджетът на процедурата следва да бъде разпределен на квотен принцип по общини и окрупнен за област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г., когато бе въведено извънредното положение в България, и броя на работодателите в съответните общини. Заявките ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията на принципа „първи по време, първи по право“ на областно ниво. В случай на остатъчен ресурс от определения за дадена област, допустимо е той да бъде преразпределен към друга област.

Програмата за насърчаване на заетостта допълва други две подобни – „60/40“ и безвъзмездните средства от 290 лв. за служителите в секторите пътнически превоз и туризъм.

До момента по схемата „60/40“ е гарантирана заетостта на 150 хил. души, обявиха от правителството. От 1 юли по нея могат да кандидатстват и частни детски градини, както и лекари по дентална медицина. Изискванията за кандидатстване също се улесняват – отпада условието работодателите да са платили данъци и осигуровки за 2020 г., но има условие да си ги декларирали като дължими. Засега схемата „60/40“ ще важи до края на септември.