Кои промени в застрахователния сектор имаха най-голямо влияние върху индустрията и как повлияха?

Застрахователният сектор е под натиска на все по-несигурния свят – по-несигурен здравно, икономически, политически;  с нарастващи разходи за посрещане на климатичните промени, с все по-тежки пазарни условия. През последните години се промени и философията на надзорния процес в застраховането. Възприе се модел за надзор по подобие на банковия и за застрахователите беше критично важно да поддържат бизнеса в съответствие с новите пруденциални изисквания за платежоспособност. Застрахователните и финансовите пазари все по-често споделят ресурси в  търсенето на по-голям капацитет и повече ефективност. Променят се нагласите на потребителите, търсенето на директни, дигитални застрахователни решения, сходни с поодбни финансови услуги под формата на мобилни приложения,  уебсайтове за сравнение на цените, технологични разработки, намаляващи рисковете. Търсят се все по-ниски цени на застраховките. Този комбиниран натиск вещае период на иновации, земетръсни промени в конкуренцията и в целия застрахователен ландшафт.

Вие сте застраховател на годината. Какви са принципите в работата ви, които заслужено доведоха и до приза?

Благодаря на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ и Асоциацията на българските застрахователи за най-високото професионално отличие за 2020 година! Приемам наградата като признание на професионалната гилдия за моя труд като изпълнителен директор на застрахователна компания и като академичен изследовател. Следвам класическите добродетели на Платон – умереност, издръжливост, благоразумие и справедливост. Безкомпромисен съм към себе си в изпълнението на поставените цели, стремя се да съм диалогичен и в комуникация да налагам вижданията си. Смятам, че трябва да основаваме решенията в развитието на организацията ни на желязната финансова логика и на силата на научно обоснованите идеи.

Какво очаквате от системата „бонус-малус“ и как трябва да изглежда, за да е стабилен пазара?

България и Беларус са последните държави в Европа без застрахователната система „бонус-малус“, стимулираща доброто поведение на водачите на МПС и избягването на щетите. Това води до негативни ефекти за страната ни – незаинтересованост на застрахованите от подобряване на безопасното шофиране, застрахователни измами в системата „Зелена карта“ зад граница. В последните години се предлагаха варианти на концепция за „бонус-малус“, но те предизвикаха основателни възражения и не се възприеха от обществото. Много неприемливи характеристики бяха коригирани в последния проект за „бонус-малус“, но в него база за определяне на класовете (т.е. степента на корекция на премията) си останаха пътните нарушения, а не застрахователната статистика за претенциите по Гражданска отговорност. Факторите, с които предложеният проект оценява риска и съответстващите им наказателни точки са практически копие на системата от наказания на Пътна полиция. Това смесване на контролните полицейски функции с ценообразуването за целите на полицата „Гражданска отговорност“ не може да се обоснове и ще генерира априори масово недоволство с несправедливостта си.

Трябва да се напомни колко е отговорно въвеждането на застрахователната система „бонус-малус“ – тя ще действа години напред и експерименти с нея могат да изкривят пазара по неочакван и нежелан за застрахователите или застрахованите начин. Рискът от неоптимална система „бонус-малус“ е двупосочен – може да доведе до системен недостиг на премия или до прекомерни приходи, което означава дисбаланс за застрахователния сектор. На практика по света съществуват толкова разновидности на системата „бонус-малус“, колкото държави са я въвели. И от цялото разнообразие могат да се почерпят добри практики, които да се приложат в България. За обществото би било приемливо да се въведе опростена и логична система от правила, които да въведат стимули за недопускане на щети и безопасно шофиране и да се въплатят в ефективна, надеждна и приемлива за обществото система „бонус-малус“. Много добър вариант е например прилагането на no-claim bonus – разновидност на системата, в която базовият клас се коригира с нарастващ бонус при увеличаване на периода без застрахователни претенции.

Къде са подводните камъни в застрахователния бизнес и как компанията ви се справя с тях?

Застрахователният бизнес е дългосрочен, но е изложен на ежедневните промени в бизнес климата и волатилността на финансовите пазари. Подводните камъни са опасни при плаване, когато не се познава дъното и не се измерва водното ниво. За застраховането тази аналогия означава изискване да се следи ежедневно пазара, да се контролира непрекъснато оперативния риск, да се извършва мониторинг на най-важните пруденциални показатели на фирмата. За застрахователните компании в България беше изключително предизвикателство интегрирането в Европейския пазар и съответствието с новата директива Платежоспособност 2, която определи регулаторните стандарти за всички страни-членки на ЕС. Българската застрахователна индустрия през последните 5 години показа добро адаптиране към новите европейски регулации, а напоследък и по пътя на подготовката на страната ни за влизане в еврозоната. Бул Инс е традиционен български автомобилен застраховател, който се подготви и отговори адекватно на новите европейски предизвикателства.

Има ли недоверие на потребителите към застрахователните компании? На какво се дължи и как се справяте с него?

Предпочитам да говоря за доверието на потребителите, което се повишава през последните години. За намаляването на негативното отношение към застраховането роля играе добрата съвместна работа на бранша, правилното и прозрачно отношение на Асоциацията на българските застрахователи към потребителите и към проблемите, възникващи през годините. Понякога недоверието се поддържа от анахронизма, че застраховането е някакъв вид такса или данък. В действителност, задължителният характер на някои полици, най-видимо на „Гражданската отоговорност на автомобилистите“ е световен стандарт за солидарност към обществото. Задължителната „Гражданската отоговорност“ подчертано ползват жертвите на пътния трафик – негативен страничен ефект на съвременния живот, който е немислим без автомобилен транспорт. Застрахователните компании ползват механизмите на застраховането, за да поемат обезщетенията и компенсациите, което се организира на социално поносима за домакинствата и бизнеса цена.

Какво е бъдещето на застрахователния бизнес след COVID-кризата, с която света се сблъска?

Глобалната застрахователна индустрия навлезе във времена на фундаментални промени и преди пандемията от COVID-19. След последната глобална финансово-икономическа криза от 2007-2009 година се наложиха нови регулаторни стандарти, насочени към предотвратяване на бъдещи кризи. Застраховането силно бе повлияно и от политиката на количествени облекчения на централните банки и непосредствената последица от тях – нулевите лихвени проценти. Климатичните промени напоследък увеличават чувствително разходите на застрахователите по света.

Пандемията от COVID-19 сложи вече своя отпечатък върху застрахователния бизнес. Компаниите промениха организацията на работа и комуникацията с клиенти по издаването на полици и завеждането на щети. Особено засегнати от пандемията се оказаха пътническите застраховки, спестовните застраховки „живот“, покритията на търговските рискове и прекъсванията на производството. Очаква се известен спад в премиите тази година у нас и в Европа след особено силната за застраховането 2019 година. Но спадът е ограничен и застрахователните премии се очаква да се върнат към предкризисните нива още през следващата 2021 година. Това все пак е функция на начина, по който държавата и обществото ще се справи с пандемията!

Лично Вас в персонално отношение как Ви промени тази ситуация?

Човечеството е преживяло десетки подобни пандемични кризи в миналото, но съвременните технологии създадоха измамното усещане за победа над природните сили. Чувството за превъзходство на човешката раса и за пълен контрол върху природата и естествените заплахи замъглиха здравия разум и доведоха тази екзотична здравна заплаха до мащабите на глобална катастрофа. Лично аз приемам случващото се като напомняне за това, че хората са прашинки в космическите мащаби и че трябва да се съобразяваме с природните сили. Живеем в несигурен свят и нашето поведение трябва да е отговорно и същевременнно съзидателно.

2020 година е ключова за ЗД „Бул Инс“. Компанията навърши 25 години. Какви позиции успяхте да изградите за този период и къде се намира компанията на застрахователния пазар?

Застрахователният пазар  в България оказва позитивно влияние върху темповете на икономически растеж чрез два ключови механизма – управлението на риска в икономиката и инвестирането на застрахователните резерви. Застраховането създава предпоставки за стимулиране на предприемчивостта и поемането на рискове от фирмите. Застраховането поддържа устойчиво и нарастващо потребление на база запазването на стойността. Като голям инвеститор застрахователният сектор допринася за натрупването на капитал и формирането на БВП в икономиката. Тези две десетилетия и половина, през които българският застрахователен сектор се интегрира в европейския бяха и годините на създаване и успешно развитие на ЗД „Бул Инс“АД.

Компанията се изгради и наложи като автомобилен застраховател и е лидер в определени сегменти на застрахователния пазар. Стремим се да организираме по най-ефективен начин работните процеси и да управляваме рисковете, съпътстващи по естествен начин дейността на застрахователите. Като клиентски ориентирана компания сме си поставили за висш приоритет удовлетворяването на застрахователните потребности на нашите клиенти.

Как бихте коментирали конкурентната среда в застрахователния бизнес преди и сега?

Застрахователният бизнес е един от най-конкурентните в страната ни. Това означава непосредствени ползи за потребителите на застрахователни услуги, които могат да избират от десетки доставчици на услугата. Същевременно понякога конкуренцията е прекомерна и ценовата война поставя на изпитание постигането на здравословни нива на финансово представяне на фирмите. Оставам оптимист за поддържането на добрия баланс в застрахователната система и за устойчивия характер на бизнеса!

Дa пoгoвopим зa нaй-чyвcтвитeлнaтa тeмa зa ĸлиeнтитe – цeнaтa нa зacтpaxoвĸитe и cпeциaлнo нa зaдължитeлнaта „Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт“. Kaĸвo пpoвoĸиpa yвeличeниeтo пpeз пocлeднaтa гoдинa и ĸoлĸo oщe мoжe дa пocĸъпвa тя?

През 2019 година цените на застраховките се повишиха, за което повлияха по-високото търсене, по-високите обезщетения, а и ръста на икономиката. Променените пазарни условия през 2020 година, пандемията от COVID-19 и предпазливите потребителски нагласи обаче бързо стопиха миналогодишното нарастване на цените на зaдължитeлнaта „Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт“. Очертава се период на задържане на цените около равновесните нива, постигнати на пазара след началото на пандемията. За бъдещия тренд в цените на най-популярната застраховка ключово значение ще има приемането на Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди по застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Средната цена на тази застраховка в България е сред най-ниските цени в Европа, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди е сред най-високите, а смъртните случаи при ПТП – най-много в ЕС. В повечето европейски държави съществуват методики или таблици, с които обезщетенията са ясни и прогнозируеми и могат да се изчислят рисковите премии без да се застрашава финансовата стабилност на системата. С методиката, разработена при спазване на местната практика и добрите европейски примери може да се постигне баланс в интересите на пострадалите, на застрахованите и на застрахователната общност и устойчиво да се задържи цената около социално поносимо равнище.

Цялото интервю прочетете безплатно в новия брой на сп. Business Club ТУК


ЗД „БУЛ ИНС“ АД се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането. Компанията е лицензирана през 1998 година по тогавашния Закон за застраховането, който оставя на пазара само 25 от всички регистрирани 130 застрахователя. Компанията стартира с едва 27 служителя, а към днешна дата те надхвърлят 300 в цялата страна. ЗД „БУЛ ИНС“ АД има регионално покритие с офиси в цялата страна и се гордее със собствена информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес. Компанията разполага с капитал от 44,5 млн. лева и може да се похвали с положителен финансов резултат през изминалите години, както и с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар. Кредитеният рейтинг на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е “iBBB+”,”ia-2”, присъден от Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР). Според дaннитe oт двaнaдeceтoтo издaниe нa изcлeдвaнeтo нa ЅееNеwѕ Тор 100 ЅЕЕ, през 2018 година ЗД „БУЛ ИНС“ АД се отличава като най-бързо развиващата се компания в застрахователния сектор на Югоизточна Европа. Вече 25 години ЗД „БУЛ ИНС“ АД гради доверие в бизнеса като коректен и надежден партньор на своите клиенти. В своята дейност Компанията съчетава консервативната застрахователна традиция с модерната концепция за развитие и стремеж към иновации.