Министерството на финансите се отказа да променя Наредба Н-18

0
358

След близо две години обсъждания, няколко крайни срока за влизане в сила, Министерството на финансите се отказва окончателно да въвежда новите изисквания за касовите апарати. В съобщение на сайта на ведомството се казва, че заложените в Наредба Н-18 изисквания за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) са допълнителна административна тежест, която е недопустима в условията на пандемията от COVID-19.

За въвеждането на новите изисквания се застъпваше най-силно бившият финансов министър Владислав Горанов, който публично защитаваше необходимостта от тях, за да се бори със сивия сектор. Бизнесът пък обясняваше, че има много недомислени неща, които само усложняват дейността на търговските обекти.

Последният срок за въвеждането на новите изисквания в Наредба Н-18 беше 1 януари 2021 г. Преди това имаше срок до 1 август 2020 г. В началото на юни беше съобщено, че държавата и бизнесът са постигнали консенсус по редица промени в проекта за промяна на спорната наредба. Експертите на НАП са разгледали общо 105 предложения на бизнеса, като две трети от тях са приети.

Според новия финансов министър Кирил Ананиев, промените не са удачни в настоящата ситуация. Ще бъдат внесени промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО.

След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО, се казва още в съобщението на МФ.