Кметът на Ловеч Корнелия Маринова е модератор на заседания на Постоянните комисии на НСОРБ, които се провеждат в Пловдив

0
187

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която е председател на Постоянната комисия по Управление на европейските фондове към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), днес, 22 юли, бе модератор на първото общо откриващо заседание на форума. В него участваха двете комисии – по управление на европейските фондове и по труда и социалната политика.
Както е известно, на 22 и 23 юли 2019 г. (понеделник и вторник) в Пловдив се провеждат заседания на Постоянните комисии на НСОРБ.

Така първото съвместно заседание бе открито от Корнелия Маринова в 14.00 часа в една от залите на хотел „Империал“. В заседанието участваха още Албена Атанасова, председател на ПК по ТСП, зам.-кмет на Столична община; Георги Титюков, зам.-кмет на община Пловдив и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.
След това Корнелия Маринова пое ръководството на заседанието на комисията, на която е председател.

Сред разгледаните теми бяха актуални въпроси по изпълнението на общински проекти, подкрепени от ОП РЧР, както и възможности за финансиране на бъдещи общински проекти. По-точно се разискваха изграждането на капацитет в общините по изпълнението на ангажиментите им в социалната сфера (ЗСУ, ЗЛП и др.); услугите за ранно детско развитие, както и социално включване на уязвими групи.

Други засегнати теми бяха изпълнението на общински проекти, подкрепени от ОП „Храни“, както и новият програмен период и подготовката на програмите по ЕСФ+ за развитие на човешките ресурси и за храни и/или основно материално подпомагане. Темите бяха развити от Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и представители на УО на ОП РЧР, от Анна Ангелова – Филипова, началник отдел

„Програмиране и подбор на операциите“, УО на ОП „Храни“.
Програмата за деня завършва с дискусия с участието на Мая Василева, зам.-изпълнителен директор на АСП, Цветелина Георгиева , гл. експерт, АСП; Снежанка Малакова, директор дирекция „Правна“, НОИ; Теодора Любенова, държавен експерт, МТСП, и Даниела Ушатова, секретар на ПК, както и членове на ПК.

На 23 юли съвместното открито заседание продължава по дневен ред, като първите теми са резултатите от заседанията на Комитетите за наблюдение на програмите с европейско финансиране, както и дискусия за напредъка по изпълнението на общинските проекти по Програмите по ЕСИФ -констатирани проблеми и предложения за адресирането им.