В Европа, хората прекарват между 70 и 90% от живота си в затворени пространства. Въздухът, който дишат е жизненоважен. Модерните сгради и строителни елементи не позволяват естествено проветряване и превръщат в термос. Човешкото здраве и трудоспособност са силно свързани с качеството на въздуха, който дишаме. Децата се нуждаят от чист въздух дори повече от възрастните. Чистия въздух спомага за избягване заболявания, алергии и дори астма.

На база повече от 30 години опит в конструиране и производство на вентилационна и климатична техника, сертифицирана от TÜV Rheinland и Eurovent, ТАНГРА създаде устройствата за пречистване и стерилизиране на въздуха, за да мо- же да помогне борбата срещу аерозоли и вируси, включително Covid-19. Съоръженията TANGRA AirSterilizer 07 спомага и за намаляване алергиите и подобряване качеството на живот на хората. Всичко това води до по-висока производителност и по-здрави обитатели.

В условията на COVID-19, пречистването и стерилизация на въздуха са от особено значение. Пречиствателните и стерилизаторите на въздух намаляват разпространението на вируси, алергени и други замърсявания в затворени помещения. Уредът TANGRA AirSterilizer 07 предлага професионално грижа за въздуха като работят тихо и осигуряват максимална ефективност, чрез висока степен на обмяна на въздуха. Те са изключително подходящи за работа в лекарски кабинети, болнични заведения, чакални, офиси, търговски обекти, бензиностанции, изложбени зали, производства, училища, детски градини и обществени сгради.

Въздушните стерилизатори извършват три-степенно пречистване на въздуха. Първата фаза е механично пречистване на твърдите частици, чрез въздушен филтър еРМ10 50% (ISO16890) / М5 (EN779). Втората фаза улавя аерозоли и вируси, чрез въздушен филтър HEPA H13 (ISO16890 / EN779). В третата фаза се облъчват патогените, чрез UV-C лъчение с дължина на вълната 253.7nm.

 

ПРЕДИМСТВА:

  • Филтрира повече от 95% от аерозолите и вирусите от въздуха в помещенията.
  • Стерилизира въздуха, чрез UV-C облъчване (253.7nm), което гарантира 99% пречистване.
  • Високи степен на обмен на въздуха.
  • Изключително тиха работа, благодарение на шумоизолация на корпуса и вградени шумозаглушителни кулиси.
  • Нисък разход на енергия, благодарение на високоефективен EC вентилатор, с клас на електрическа ефективност
  • Лесно и бързо пускане в експлоатация, без необходимост от технически специалисти (Plug&Play).
  • Дълъг експлоатационен живот и ефективна работа, благодарение на трите фази на филтрация и стерилизация на въздуха.
  • За разлика от други UV-C стерилизатори, TANGRA AirSterilzer 07 може да работи докато обитателите са в помещението и не вреди на тяхното здраве, благодарение на затворените UV-C излъчватели в корпуса на съоръжението.
  • Умно разпределение на въздуха, като замърсения въздух се засмуква отдолу (поради тежестта на ви- русите), а пречистеният въздух се подава в горната част на помещението, над главите на обитатели- те.
  • Модерен и компактен дизайн. Възможност за лест- но преместване от едно помещение в друго.

HEPA ФИЛТЪР:

Въздухопречиствателите и стерилизатори снабдени с HEPA филтър (high-efficiency particulate air filter/ високо-ефективни филтри за частици във въздуха) са конструирани да пречистват минимум 99.95% от прах, полени, мухъл и бактерии, прах от домашни животни, както и всички въздушни частици с размер над 0.3 микрона.

UV-C ОБЛЪЧВАНЕ:

Облъчване с дължина на вълната под 200nm трансформира кислорода във въздуха в озон, който в определени нива може да бъде полезен, но …

Целия материал прочетете в БРОЙ 2021/06