Еп.2 GDPR и регулациите за защита на личните данни в малкия и среден бизнес

0
154

При нарушаване на регламента, надзорният орган може да наложи имуществена санкция, която би могла да достигне размер до 20 мил. евро или до 4% от общия годишен оборот на дружеството за предходната финансова година – която от двете суми е по-висока.