ЕЦБ: България и Хърватия имат много работа преди еврозоната

0
127

България и Хърватия все още имат да свършат много работа, за да „поправят“ икономиките си и да подобрят работата на институциите, преди да се присъединят към еврозоната. Това заяви членът на Борда на Европейската централна банка Фабио Панета, цитиран от Reuters.

Реформите, предприети от двете държави, няма да могат да поправят всички дисбаланси и уязвими места, пред които са изправени. Необходим е по-голям напредък за подобряване на управлението, тяхната правна рамка и цялостното качество на институциите, каза Панета.

Двете държави бяха приети във валутно-обменния механизъм ERM-2 в петък. Присъединяването към „чакалнята“ обаче е само една от стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се стигне до окончателното приемане на еврото. Експертите посочват, че присъединяването към ERM-2 е чисто политическо решение, а влизането в еврозоната – основно изпълнение на технически параметри – инфлация, публични финанси и стабилен валутен курс.

Минималният задължителен срок за престой в „чакалнята“ е две години. Има условие обаче фиксираните граници на флуктоации на местната валута да не се преминават в продължение на две години, както и да се изпълняват Маастрихтските критерии, което задържа някои от държавите, кандидатствали за еврозоната, да стоят в ERM-2 повече от десетилетие.