Допълнителна помощ за зеленчукопроизводителите по нова схема

0
21

Субсидията ще е на база доходите от продадената продукция

Допълнителна помощ ще получат зеленчукопроизводителите. Тя ще бъде под формата на субсидии върху доходите от реализираната им продукция, а не на база тонажи и декари, както досега. Това обяви министърът на земеделието Десислава Танева.

Предложението е на Красимир Кумчев, земеделски производител, градинар, и е подкрепено както от Танева, така и от премиера Бойко Борисов. Според Кумчев това ще стимулира производителите да не префактурират земеделската продукция – продадена на една цена, но отбелязана във фактурата с друга цена. Защото колкото по-високи са доходите им, толкова по-голяма ще е помощта, като целта е земеделците да излязат на светло. Градинарят допълни, че по този начин ще се сложи край и на порочната практика за фактуриране на продукцията на ниски цени, за да се плаща ниско ДДС, с което се ощетява хазната.

Според него тази система ще бъде възприета и от малките стопани, които на този етап почти изцяло са в сивия сектор.

Разрешението за подобна помощ ще стимулира зеленчукопроизводителите, които все още се колебаеха дали да правят разсади тази година. „Тъй като 15 юни е крайният срок, в който зеленчуците може да се разсаждат на открито, хората разполагат с повече от месец, което е достатъчно, за да направят разсадите”, посочи още градинарят.

Танева допълни, че се очаква ЕК да одобри тази подкрепа като хоризонтална мярка КОВИД-19 по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ и определи предложението като „мотивиращо и справедливо“.

Производителите вече могат да заявяват площи по кампанията за директни плащания 2020 г. От 60 землища, която тя обхваща, 50 отпаднаха при дефинирането на необлагодетелствените райони. 3644 земеделски стопани са отпаднали, но те ще получат компенсация по 25 евро на хектар. Това плащане ще е възможно в преходния период 1+1 година – това е решение на Комисията по земеделие в Европейския парламент, предложено от България.

В ЕК България е постигнала напредък и в секторите „Тютюноптоизводство“ и „Преходна национална помощ за животновъдство“ – тя да може да остане за преходния период 1+1 година.

Европейската комиися е одобрила шестото изменение (нотификация) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., с което 175 млн. евро от неусвоени мерки на програмата ще се пренасочат за директна подкрепа на биофермери, животновъди и дребни стопани. 40 млн. ще отидат за мярка 11 Биологично производство, тези пари вече са на разположение на производителите, мярката е отворена и могат да заявяват площи, животни, пчелни семейства.

През следващите две седмици се планира прием по мярка 5 „Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

„С нея ще бъде подкрепен сектор „Животновъдство“ предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността в стопанствата. Предстои прием и по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която отново е насочена в подкрепа на животновъдите“, каза още Десислава Танева. С част от прехвърлените средства ще се открие и целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Той е насочен изцяло към подпомагане на малки стопанства с цел повишаване на биосигурността в стопанствата. Ще има прием и по мярка 6.1 за млади фермери.

„За производителите на грозде ще предоставим нова подкрепяща мярка за бране „на зелено“ – плащане на декар, ако те смятат, че няма да реализират продукцията си. Приключихме мярката за инвестиции на винарската програма. България е една от най-слабо засегнатите държави от пандемията и различни собственици на винарски изби смятат, че на това се дължи двукратно увеличаване на износа им за европейския пазар“, каза още министър Танева.