Държавата пое нов дълг от 200 милиона лева

0
221

Министерството на финансите преотвори днес емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обръщение на 21 юни 2019 г., с падеж 21 декември 2029 г. На проведения аукцион на вътрешния пазар е пласиран успешно дълг на стойност 200 млн. лв. при съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,55%, съобщават от Министерство на финансите.

Това е втора подобна емисия от началото на извънредното положение, като тенденцията показва, че интересът към българските ДЦК намалява, а доходността расте. От началото на годината това е шеста емисия, като при предишните доходността бе средно около 0,12%.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 250,7 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,25. Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 81,5%, следвани от застрахователни дружества – 5,5%, пенсионни фондове – 3% и други инвеститори – 10%, става ясно от съобщението на МФ.

Данните на Българската народна банка (БНБ), която провежда търга, показват, че средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98,83 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0,63%.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии.

През миналата седмица по предложение на финансовия министър Владислав Горанов парламентът гласува актуализация на бюджета за тази година, според която е увеличен лимитът за поемане на нов държавен дълг със 7,8 млрд. лв. Така от 2,2 млрд. лв. сега той ще може да достигне до 10 млрд. лв. през 2020 г.

Очаква се МФ да търси заеми и на външните пазари, като за целта парламентът гласува и по-висок таван на облигациите, които страната ни може да предложи на външните пазари в търсене на свеж ресурс, ако се наложи.