Браншови организации искат оставката на министъра на туризма

0
180

Липсва  адекватно законодателно решение, което да гарантира баланса между защитата на потребителите и запазване ликвидността на българските туроператори, твърдят от АБТТА и БАТА в писмо до премиера

Две браншови организации в туризма поискаха оставката на ресорния министър Николина Ангелкова. В отворено писмо до премиера Бойко Борисов Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти /АБТТА/ и Българската асоциация на туристическите агенции /БАТА/ настояват за радикална промяна в управлението на туризма ни и внасят искане за освобождаването на Ангелкова. „В условията на безпрецедентна криза,  Министерство на туризма не осигури среда за оцеляването на българския туризъм, не подкрепи по никакъв начин  усилията на туристическия бизнес да се справи в ситуацията  и окончателно затвърди убеждението, че  без спешна кадрова промяна  на позицията Министър на турзма не може да се очаква благоприятен изход от кризата с минимизиране на негативния ефект както за бизнеса, така и за потребителите“, се казва в писмото.

Според бизнес организациите, голяма част от негативното развитие в сектора, породено от COVID-19, е в резултат на неадекватните  и ненавременни реакции от страна на министър Ангелкова

„Отсъствие на компетенции  по отношение  бизнес моделите и процесите в бранша,  непознаване на професионалната терминология, залегнала в нормативните актове, подценяване на  проблемите на българския туризъм като цяло са част от причините за:

–  провеждане в изключително критичен за българската икономика период на политика на неясни указания и противоречиви послания, с  недефиниран обхват на предлаганите мерки.

– допускане на неприемливо за ситуацията забавяне в действията,  иницииране на неподходящи или  с ограничен ефект мерки“,  са аргументите на туристическите агенции.

За периода от 13 март 2020 АБТТА и БАТА са разработили и внесли в Министерство на туризма и други държавни институции над 20 документа, съдържащи  детайлни обяснения и предложения, както и числови данни за състоянието на бранша и прогноза, участвали са в няколко срещи, но всичко това без резултат към момента.

„Липсва  адекватно законодателно решение, което да гарантира баланса между защитата на потребителите и запазване ликвидността на българските туроператори.
На практика с действията на Министър Ангелкова, България не е спазила препоръките на Еврокомисаря по правосъдие и потребители да се осигури финансовото обезпечаване на туристическите организатори с цел гарантиране правото на възстановяване на предплатените и отменени пътувания на потребителите.

За сравнение в повечето страни членки на ЕС такива мерки вече работят.

– Като ресорен министър, до този момент няма поне рамкова антикиризна стратегия, по която да се работи за извеждане отрасъла с минимални поражения от кризата или поне такава не е представяне и обсъждана с бранша.

Очевидно министърът няма добра комуникация  с другите си колеги министри, за да защити целеви финансов ресурс за подркрепа на всички звена в този бранш, отчитайки неговата специфика. Няма отправено нито едно рекламно послание за дестинация България, която ще е тук и след кризата.

Кредитът на доверие към министър Ангелкова е изчерпан и не виждаме капацитет и авторитет за решаване на проблемите на българския туризъм. Същевременно времето напредва и трябват бързи и работещи решения, които могат да бъдат взети от професионалист с реален опит, подходящ образователен ценз  и преди всичко визия за българския туризъм.

Вярваме, че споделяте нашата тревога относно сериозността на състоянието на българския туризъм и разбиране относно необходимостта от предприемане на незабавни коригиращи мерки, и  настоятелно молим за Вашата интервенция за осигуряване на компетентно управление на институцията в кризисната ситуация“ пишат още в писмото АБТТА и БАТА.