Анастас Гогов е треньор, ментор, фасилитатор и основател на The Management Board: Време е за адаптиране и диверсификация

0
398

Анастас Гогов е треньор, ментор, фасилитатор и основател на The Management Board с дългогодишна и богата професионална история в сферата на лидерството, организационното развитие и управлението:

Време е за адаптиране и диверсификация

Имам над 17 години управленски опит на лидерски позиции и ръководни длъжности, както в България, така и в Англия. Работил съм за клиенти в Индия, Южна Африка, Германия, Испания, Холандия, Дания и Австрия. През 2013 г. създадох The Management Board – бизнес организация, която подкрепя развитието на компаниите от всякакъв мащаб и помага да се утвърдят като лидери в своя сегмент. Дейностите ми са насочени към развитие на стратегическото мислене и управление, развитие на лидерските качества и изграждане психология за успех в управители на бизнесите и техните екипи. Работя със семейни бизнеси, като подпомагам процесите на въвеждане в управлението и осигуряването на приемственост на следващото поколение собственици и управители от семейството.

Китайците имат едно интересно проклятие: Пожелавам ти да живееш в интересни времена!

Че сега времената са интересни няма място за спор. А дали това е проклятието на живота ни или просто е поредният Черен Лебед (тук референция към Насим Талеб) в хода на развитието на нашата цивилизация – не е толкова важно. По-важното е сега да бъдем осъзнати за новата реалност, която вирусът COVID-19 създава и за всички причинно-следствени връзки, които тя може да донесе за нас.

Светът е коренно различен от преди 2 месеца. Различен е и от преди 3 седмици. Това, което наблюдавам сред наши клиенти и членовете на Мениджмънт Борд последните седмици е безпрецедентно като динамика. Едни бизнеси умират, на тяхното място се раждат други. По-далновидните предприемачи и собственици на фирми използват времето сега да създадат конкурентни предимства за своите бизнеси и да разнообразят продуктовите си предложения.

Печатници и рекламни производства затварят, а вместо в тях собствениците започват да инвестират в земеделски стопанства. В криза или не – човек винаги ще има нужда от храна. Далновидно. Презентационни агенции губят проекти и клиенти, защото маркетинговите бюджети са замразени, но започват да предлагат своите услуги като онлайн обучения на по-широк пазар. Фирми за матраци започват да шият предпазни маски. Концертите вече се излъчват на живо през различни стрийминг платформи. Училищата и университетите затвориха врати, но продължават учебния си процес по интернет. Нашият бизнес-клуб премести заседанията си онлайн, за да продължаваме да изпълняваме целите на организацията и членовете. Примери много. Кое е общото между тях? Адаптиране и диверсификация. В момента повече от всякога заради физическите ограничения, които са наложени от правителството, бизнесите трябва да се настроят да работят по нов начин. Който може, изнася трудовия процес онлайн от дома на служителя си, който не успява – адаптира се в нова ниша или се снишава и изчаква кризата да отмине. Най-слабо подготвените, уви, умират. Затова е важно да се запитаме: Кое е това конкурентно предимство в тази ситуация, което всеки работещ бизнес притежава? Отговорът е в самият въпрос: нашата база данни с контакти на всички стари клиенти!

Сега повече от всякога е важно да се фокусираме върху партньорствата с нашите клиенти и заздравяването на взаимоотношенията ни с тях. Нови клиенти се печелят трудно и трябва време, докато се изградят стабилни взаимоотношения. А в тази ситуация са малко бизнесите и управителите, които биха рискували да плащат за нещо, което не познават. Затова е важно да се фокусираме и работим върху това да покажем, че въпреки трудностите ние сме тук и партнираме, за да подкрепим клиентите ни и заедно с тях да преминем през това предизвикателство. В това отношение организации като The Management Board са ключови за създаването на синергия между членовете, генериране на иновативни идеи и решения и вдъхване на кураж в управителите на фирмите за справянето с тази ситуация. Ако не членувате в някаква организация или нямате доверен кръг от близки на вас собственици и управители на други бизнеси – създайте си такъв сами. Идеите, опитът и обмяната на перспективи са ключови от психологическа гледна точка за справяне със стреса и неизвестността, която извънредни ситуации като сегашната носят със себе си. А именно психологията на управлението е това, което движи фирмата ни към успех.

Кои са трудностите, с които трябва да се справим? Има поне 4 области, за които да планираме в тази ситуация: хора, финанси, маркетинг, логистика. Финансовите потоци и хората са едно от ключовите предизвикателства пред работодателите. Нормата на печалба варира в големи диапазони в различните бизнес-сектори и това определя различни мениджърски решения. Хората са най-големият актив на всяка фирма и не е лесно да се разделим с тях. Тук ще дам съвет към управителите и собствениците, които искат да освобождават хора: Важното е, когато се разделяме да го правим като лидери – по най-етичния и отговорен начин, с грижа за човека и неговото добруване. Според финансовото ни състояние можем да адаптираме или замразим маркетинговите активности до санитарен минимум, но при всички случаи не трябва да изпадаме от полезрението на нашите клиенти. Що се отнася до логистиката, според това дали бизнесът ни е активен или не и какви са кешовите ни резерви, следва да адаптираме стратегията си от това да осигурим непрекъсваемост на доставките при нормален паричен поток, през работа с наличния складов запас при липса на кешови резерви до замразяване/запазване на складовите запаси за след кризата при неактивен бизнес в момента и добри финансови буфери.

Това, което виждам в момента е, че мерките на правителството не дават резултат. Действията му според мен са инертни и необмислени, диктувани от страха. Не показват ясна икономическа логика и стратегия, още повече в посока подкрепа и улеснение за бизнесите в тази неочаквана и предизвикателна ситуация. Така че всеки един от нас трябва да запретне ръкави, да мобилизира капацитета си и да използва максимално ефективно потенциала на своите мрежи от контакти, така че да осигури оцеляването на бизнеса си.

Вместо край, искам да ви предложа да си отговорите на няколко въпроса за бъдещето. Помислете как ще излезете от това извънредно положение. Как ще запазите виталността на компанията си? Как ще се подготвите за времената след извънредното положение? Какви уроци научихте относно финансовото планиране за вашия бизнес от тази ситуация?

Как ще направите така, че бизнесът ви да е по-видим и разпознаваем за вашите стари и нови потенциални клиенти? Кои са тези важни бизнес процеси, които ще ви донесат сигурност и предвидимост независимо от обстоятелствата, ако ги автоматизирате? Кой може да ви помогне? Каква подкрепа можете да осигурите за вашите служители, така че ефектът върху тях от тази криза да бъде минимален? Какъв е урокът, който научихте лично вие – за себе си, от тази ситуация? Като мениджър, като лидер, като човек?

Сега е времето да се огледаме и инвестираме в нашето лидерство, нашите хора и организационния ни капацитет. Да използваме това, че светът е намалил оборотите в полза на нашия бизнес и готовността ни за растеж след кризата.

Всяка организация, всяка фирма е огледало на управителя, на човека, който взима последните решения в нея. Ако той е страхлив, хаотичен или неуверен – и тя ще изпадне в такова състояние. Такива ще са и неговите служители.

В момента светът и хората в него повече от всякога имат нужда от решителни лидери, които да ги преведат през това предизвикателство. Всеки един от нас е лидер – в семейството си, в общността, където живее или на работното си място. Моят призив към вас е: бъдете позитивният пример, който хората да следват по пътя през тази криза и след нея.