AmCham Bulgaria: Четвърт век градеж на българо-американския бизнес дневен ред

0
347

Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор, Американска търговска камара в България

Петър Т. Иванов е главен изпълнителен директор на Американската търговска камара от май 2017 г. Преди това заема редица ръководни позиции и натрупва уникален опит в ИКТ индустрията в ЦИЕ и ОНД. Професионалната му кариера е обогатена от мултинационални компании като Microsoft, Cisco Systems, 3Com / USRobotics. Петър е завършил Програмата „Основи на управлението“ на IMD, Лозана, Швейцария. Има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от НБУ, както и магистърска степен „Компютърна наука и кибернетика“ от ВВУАПВО, гр. Шумен.

Американската търговска камара е сред водещите двустранни камари у нас от 25 години. Това се дължи както на факта, че в нея членуват близо 90% от всички американски бизнеси в България, така и на последователния институционален диалог. Какво означава това на практика и какво от него касае бизнес средата, в т.ч. и малкият и среден бизнес?

Мрежа и репутация

В Камарата членуват около 350 компании, като една трета са малки и средни компании. Сред тях са водещи американски корпорации, редица мултинационални и български бизнеси. За нас е важно сред членовете ни да има организации, чиито практики и управление са еталон във всяко отношение. Репутацията на Камарата от огромно значение за нашето позициониране както пред членовете ни, така и пред институции и международни партньори. Тя е в пряка връзка както с нашата дейност, така и с репутацията на отделните ни членове.

Самите ние сме част от голяма мрежа на американските камари в Европа – AmChams in Europe (АСЕ). Тя ни дават директен достъп до бизнеси в 44 страни на Стария континент, където има установен американски бизнес и до значимите институции във Вашингтон и Брюксел. Благодарение на отличния ни диалог с колегите от ACE и на добре подготвената ни кандидатура, бяхме определени за домакин на Годишната среща на AmChams in Europe през  октомври 2020 в София. Чрез това четиридневно събитие ще представим пред тази избрана общност нашата камара, България със своята култура и традиции, както и нашата бизнес среда с развита иновативна екосистема.

Член сме и на Търговската камара на САЩ, която обединява над 3 милиона бизнеса отвъд Атлантика. Тя е стожерът на свободната търговия, предприемачеството, развитието на американската икономика и създаването на работни места.

Малките сред големите бизнеси

Отличителна черта на нашата организация е, че тя е отворена и за малките бизнеси. Даваме си сметка, че това е клише: кой е малък, когато в една дигитализирана и иновационна икономика успяваш с талант и знания да направиш приходи, сравними с мултинационалните компании? Разбира се, за статистиката са от значение оборотите и персонала. При нас – това също са фактори – но по-важното е как тези компании успяват да акумулират своя потенциал в бизнес средата и в нашата платформа, разчитайки на своята активност и усилия да достигнат до потенциални клиенти и да постигнат желаните синергии. А ние им предоставяме доста широк диапазон за участие и позициониране – през комитетите и работни групи до участия в събития и становища за подобрение на бизнес средата.

Институционален диалог

Споменахме бизнес средата и е време да посочим още една наша отличителна черта.  Добрите резултати ни дават увереността, че АмЧам е сред стратегическите партньори за институционален диалог на българското правителство, на отделни министерства, както и с най-ценния ни съюзник – Посолството на САЩ у нас. Защо това е важно?

Камарата е започнала своя път като сдружение на ентусиасти, но възможността за подкрепа на своите членове и натрупаният опит я тласкат към по-активна роля в развитието на устойчива бизнес среда у нас. За всички е ясно, че тя върви с няколко основополагащи принципа – върховенството на закона, предвидимостта на действията на всяко правителство и политики за задържане и насърчаване на инвестициите. Всеки инвеститор – чуждестранен или местен – развива своята идея тогава, когато тези условия са налице.

С Камарата се свързва един от огромните успехи в двустранните отношения между САЩ и България – отпадането на двойното данъчно облагане. А днес благодарение на отличната ни комуникация с държавата и чуждестранните ни партньори, Американската камара съумява да търсена страна в редица инициативи: стратегическото партньорство между България и САЩ, дигиталната трансформация на икономиката, в т.ч. и електронното управление, развитието на трудовия пазар, образованието.

Следващите 25

Членовете, Борда и екипа на Камарата са въодушевени от постигнатото през последните 2-3 години. Завършихме мащабни процеси за по-добрата организация и структура на членовете. Общуваме по-качествено с тях както директно, така и през нашата електронна платформа. Градивните ни позиции за подобряване на бизнес средата ни извоюваха доверието на правителството. Горди сме, че по време на визитата на министър-председателят в САЩ през ноември 2019 г., съвместно с Търговската камара на САЩ за пръв път проведохме кръгла маса с 14 от водещите американски компании, които се интересуват от възможностите за бизнес в България.

Затова гледаме с оптимизъм към следващите 25 години и с надежда да осъществим нашия национален потенциал. Целите на Камарата са в последователното отстояване на нашите приоритети, с които да работим в полза на България. Ще се стремим и да надграждаме трансатлантическите отношения в икономиката и политиката.